Rapalska meja

  14. december 2023

Andrej

Tako kot v primeru soške fronte, smo se na kolesarskih izletih po Sloveniji spočetka tudi z ostanki rapalske meje srečevali zgolj naključno. Ker so bila naša srečanja  z opuščenimi vojaškimi objekti vse pogostejša, nekako istočasno pa je bil pri Planinski zvezi  Slovenije izdan planinsko-zgodovinski vodnik avtorja Dušana Škodiča Meja na razvodnici smo sklenili, da kolesarske izlete ob rapalski meji povežemo v smiselno celoto. Obstoječim, povsem naključnim »rapalskim« turam smo dodali še lepo število novih, katerih trase smo načrtno izbrali tako, da si spotoma lahko ogledamo kar največ  utrdb, mejnikov, vojašnic in ostalih zanimivosti, povezanih z obdobjem med obema vojnama.

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika