Vzdrževanje krogličnih ležajev

05. januar 2013

Kadarkoli snamete kolo, bodisi zaradi čiščenja, menjave zračnice ali montaže novih zavornih ploščic, je dobro preveriti, v kakšnem stanju je ležaj kolesa. Os kolesa primete s prsti in zavrtite kolo. Če vrtenje ni enakomerno, če na prstih čutite rahle tresljaje oziroma "škrtanje" v ležaju, potem je čas za servis. Če ima kolo navaden kroglični ležaj, je zadeva več kot enostavna.

Sprednji ležaj

Potrebno orodje:

• viličasti ključ 17mm

• garnitura tankih viličastih ključev (13mm do 17mm)

Najprej snamemo kolo in odstranimo hitrovpenjalni vzvod ("quick release"). Pazimo, da ne izgubimo vzmeti. Če je ležaj pokrit z gumijastim protiprašnim pokrovom ga odstranimo, s ploščatim viličastim ključem (po navadi 15mm) primemo utor na konusu (ga blokiramo), z drugim viličastim ključem (navadno 17mm) odvijemo zunanjo matico. Odstranimo podložko in z roko odvijemo konus. Vse odvite dele odlagamo v istem vrstnem redu, tako da jih bomo z gotovostjo vrnili na pravo mesto. Sedaj lahko izvlečemo os in poberemo kroglice iz ležišča (šalice). Če ležaja ne nameravamo sestaviti isti dan, je vse dele pametno nabrati na vezico. Da česa ne izgubimo in da bomo vse znali vrniti na svoje mesto. Vse dele temeljito očistimo v topilu, ki dobro raztaplja maščobo in preverimo vitalne dele (kroglice, oba konusa in ležišče kroglic. Če noben del ni poškodovan oziroma obrabljen, lahko ležaj ponovno sestavimo. Če ni potrebno, konusa, podložke in matice na nasprotni strani ne jemljemo narazen, saj bomo le tako popolnoma prepričani, da bo dolžina osi, ki pride vpeta v utor na vilicah (= dropout) enaka kot je bila, oziroma da bo ravno prav dolga, da bo hitrovpenjalni vzvod (= quick release) kolo optimalno fiksiral. Če je konus poškodovan in ga moramo zamenjati, si zabeležimo število zarez navoja od matice do konca osi in nov konus, podložko in matico pričvrstimo na isto mesto.

Sestavljanje ležaja

Ležišče kroglic napolnemo z mastjo. V namaščeno ležišče vrnemo kroglice, v sprednjem ležaju je navadno deset 3/16 inčnih kroglic. Pri tem si lahko pomagamo z izvijačem z magnetno konico. V pesto vrnemo os s pritrjenim konusom, podložko in matico na eni strani, na drugo stran pa vrnemo preostale dele. Konus privijamo z roko toliko časa, da pride do kroglic. Če bi ga v tem položaju fiksirali z matico, bi bile kroglice stisnjene in se kolo ne bi prosto vrtelo, zato konus zrahljamo za približno četrt obrata (cca 90O). Utor na konusu blokiramo s ploščatim ključem 15mm, z drugim ključem (17mm) privijemo zunanjo matico. Najprej preverimo, če se os v pestu slučajno ne giblje (ima »luft«). V tem primeru bo treba matico zrahljati, rahlo priviti konus in ponovno priviti matico. Ko se os ne giblje več sem in tja, preverimo vrtenje kolesa kot opisano v uvodu. Če vrtenje ni prosto in enakomerno, bo treba postopek ponoviti. Vse dokler ne bo vrtenje popolno.

Zadnji ležaj

Potrebno orodje:

• viličasta ključa 17mm in 24mm

• garnitura tankih viličastih ključev (13 do 17)

ključ za demontažo zadnjega verižnika

ključ za matico zadnjega verižnika

Zadeva je identična kot pri prvem kolesu, le da je za servisiranje zadnjega ležaja potrebno predhodno odstraniti kaseto (zadnje verižnike).

Najprej snamemo kolo in odstranimo hitrovpenjalni vzvod ("quick release"). Pazimo, da ne izgubimo vzmeti. Verigo ključa za demontažo ovijemo okoli enega od večjih verižnikov, vstavimo ključ za matico zadnjega verižnika. S pomočjo ključa 24mm odvijemo matico (smer vrtenja stran od sebe). Ko je matica odstranjena lahko snamemo verižnik iz raglje (freehub mechanism). Od tu naprej je zadeva identična.

Razlike:

- v zadnjem ležaju so kroglice po navadi večje (1/4 inča), jih je pa le devet na vsaki strani

- na strani, nasprotni od verižnika se po navadi nahajata dva dodatna distančnika

- ker smo morali najprej odstraniti kaseto, jo moramo vrniti nazaj še predno namestimo kolo na svoje mesto.