Montaža gonilnega ležaja

23. oktober 2012

Potrebno orodje:

• izvijač

• cevasti ključ 14mm

• viličasti ključ 24mm

ključ za os pogona

Kartuše z ležajem se po navadi ne razstavlja, če stara ni več dobra jo enostavno zavržemo in zamenjamo z novo. Pri tem moramo biti seveda pozorni na dimenzijo.

Z mastjo najprej namažemo navoj na kartuši in ga z roko privijemo v cev okvirja na pogonski strani (desna, gledano proti krmilu). Privijamo v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev oz. proti zadnji strani kolesa. Ko ne gre več s prosto roko, s ključem za os pogona in viličastim ključem 24mm kartušo močno privijemo.

Predno privijemo plastični obroč na nasprotni strani, namažemo navoj. Lahko ga namažemo tudi s treadlockerjem, če se bojimo, da se bo navoj zrahljal. Privijamo v smeri vrtenja urinih kazalcev oz. proti zadnji strani kolesa.

Sedaj nasadimo obe gonilki, tako da objemata kot 180o ter ju s pomočjo izvijača in cevastega ključa pritrdimo z vijakoma. Bodimo pozorni, da vijak dovolj močno privijemo.

 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika